Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autorzy: Jałoszyński P., Konwerski Sz.
tytuł: Znaczenie parków śródmiejskich w zachowaniu różnorodności gatunkowej chrząszczy (Coleoptera) na przykładzie parku „Cytadela” w Poznaniu.
tytuł książki: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych.
redaktorzy: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G.wydawca: Wyd. NICE, Bydgoszczstrony: 46-51
cytacja skrócona: Jałoszyński P. et Konwerski Sz. 2001c
BioMap ID: 10104