Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2008
autorzy: Jaskuła R., Przewoźny M., Socha G.
tytuł: Elmidae (Coleoptera) Spalskiego Parku Krajobrazowego.
tytuł książki: XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Bentos źródeł i strumieni, Zwierzyniec, 16-18 V 2008.
strony: 28
cytacja skrócona: Jaskuła R. et al. 2008
BioMap ID: 11657