Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2009
autorzy: Jaskuła R., Soszyńska-Maj A., Mazgaj M.
tytuł: Zimowa aktywność biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w strefie ekotonowej lasu w warunkach Polski środkowej.
tytuł książki: Biegaczowate jako grupa modelowa w badaniach naukowych. 11-te Sympozjum Polskich Karabidologów. Materiały konferencyjne. Łopuszna, 07-11.06.2009
strony: 11
cytacja skrócona: Jaskuła R. et al. 2009b
BioMap ID: 19341