Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1978
autor: Kaczmarek St.
tytuł: Migracje chrząszczy na plaży nadmorskiej. Studia i materiały oceanologiczne, nr 28.
czasopismo: Biologia morzatom: 5strony: 59-76
cytacja skrócona: Kaczmarek St. 1978
BioMap ID: 12237