Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2020
autorzy: Karolewski P., Łukowski A., Adamczyk D., Żmuda M., Giertych M.J., Mąderek E.
tytuł: Species composition of arthropods on six understory plant species growing in high and low light conditions. Dendrobiology
czasopismo: Dendrobiologytom: 84strony: 58-80
cytacja skrócona: Karolewski P. et al. 2020
BioMap ID: 20804