Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autorzy: Kinelski S., Szujecki A.
tytuł: Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 29zeszyt: 1strony: 215-250
cytacja skrócona: Kinelski S. et Szujecki A. 1959
BioMap ID: 3853

pełny tekst: Pobierz