Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1983
autor: Kippenberg H.
tytuł: Hylobiinae, Rhytirrhininae, Cryptorhynchinae.
tytuł książki: Die Käfer Mitteleuropas. Band 11.
redaktorzy: Freude H., Harde K.W., Lohse G.A.wydawca: Krefeld
cytacja skrócona: Kippenberg H. 1983
BioMap ID: 3857