Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autor: Klasiński A.
tytuł: Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Częstochowy i okolic. Część IV
czasopismo: Biuletyn Częstochowskiego Koła Entomologicznegotom: Izeszyt: VIIIstrony: 9-10
cytacja skrócona: Klasiński A. 2009
BioMap ID: 18514