Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Klejdysz T., Kubisz D.
tytuł: Chrząszcze (Coleoptera) związane z grzybami nadrzewnymi Puszczy Niepołomickiej (Kotlina Sandomierska).
czasopismo: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”tom: 7strony: 145-166
cytacja skrócona: Klejdysz T. et Kubisz D. 2003
BioMap ID: 10111