Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Klukowski Z., Irzykowicz M., Mederski P.
tytuł: Zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w uprawie rzepaku ozimego.
czasopismo: Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol.tom: 94zeszyt: 573strony: 41-54
cytacja skrócona: Klukowski Z. et al. 2010
BioMap ID: 11493