Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1987
autor: Knutelski S.
tytuł: Nowe stanowiska kilku rzadko spotykanych w Polsce ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae).
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 33strony: 31-41
cytacja skrócona: Knutelski S. 1987
BioMap ID: 3981