Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1988
autor: Knutelski S.
tytuł: Acalles croaticus Brisout, 1876, nowy dla fauny Polski ryjkowiec (Coleoptera, Curculionidae).
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 58strony: 497-499
cytacja skrócona: Knutelski S. 1988a
BioMap ID: 3982