Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1988
autor: Knutelski S.
tytuł: Charakterystyka zgrupowań ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) grądu (Tilio-Carpinetum) doliny Wierzbanówki na Pogórzu Wielickim.
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 34strony: 65-87
cytacja skrócona: Knutelski S. 1988b
BioMap ID: 3983