Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1992
autorzy: Knutelski S., Skalska E., Skalski T.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) Pienin Spiskich.
czasopismo: Ochrona Przyrodytom: 50zeszyt: IIstrony: 109-123
cytacja skrócona: Knutelski S. et al. 1992
BioMap ID: 4008