Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autorzy: Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., Aleksandrowicz O., Sądej A.
tytuł: Migration of the Carabidae from copes to the crop fields.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 8strony: 337-343
cytacja skrócona: Kosewska A. et al. 2001
BioMap ID: 12249