Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2016
autorzy: Kowalczyk J.K., Senn P.
tytuł: Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce
czasopismo: Heteroptera Poloniae – Acta Faunisticatom: 10
cytacja skrócona: Kowalczyk J.K. et Senn P. 2016
BioMap ID: 19006