Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2017
autorzy: Kowalczyk J.K., Senn P.
tytuł: Interesujące gatunki muchówek (Diptera) stwierdzone w Gdyni. Interesting species of flies (Diptera) recorded in Gdynia (N. Poland).
czasopismo: Dipterontom: 33strony: 1-13
cytacja skrócona: Kowalczyk J.K. et Senn P. 2017
BioMap ID: 18538