Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1998
autorzy: Kowalczyk J.K., Zieliński S.
tytuł: Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ostoją interesującej entomofauny.
czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystątom: 54zeszyt: 5strony: 94-97
cytacja skrócona: Kowalczyk J.K. et Zieliński S. 1998b
BioMap ID: 4220