Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Kowalik W., Buczyński P.
tytuł: Beetles (Coleoptera) of saline waters from „Bogdanka” stone soal mine (South-Eastern Poland).
czasopismo: Acta Agrophysicatom: 1zeszyt: 1strony: 115-121
cytacja skrócona: Kowalik W. et Buczyński P. 2003
BioMap ID: 11670