Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1995
autorzy: Kubisz D., Pawłowski J.S.
tytuł: Wstęp do inwentaryzacji chrząszczy Puszczy Knyszyńskiej.
tytuł książki: Puszcza Knyszyńska – Monografia przyrodnicza pod redakcją Andrzeja Czerwińskiego.
redaktor: Czerwiński A.wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu, Supraślstrony: 299-311
cytacja skrócona: Kubisz D. et Pawłowski J.S. 1995b
BioMap ID: 10127