Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2002
autor: Kurzawa J.
tytuł: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Puszczy Pilickiej.
czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologicatom: 1strony: 157-167
cytacja skrócona: Kurzawa J. 2002
BioMap ID: 11840