Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 2001
autor: Kuśka A.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera: Rhynchitidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae) terenów kserotermicznych Górnego Śląska.
czasopismo: Natura Silesiae Superioristom: 5strony: 61-77
cytacja skrócona: Kuśka A. 2001d
BioMap ID: 17033