Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autor: Larysz A.
tytuł: Nowe i rzadkie gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Górnego Śląska.
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 18strony: 92
cytacja skrócona: Larysz A. 2010
BioMap ID: 17075