Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2019
autor: Larysz A.
tytuł: Kolekcja entomologiczna ks. Pawła Wycisło w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
czasopismo: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyrodatom: 25zeszyt: online 003strony: 1-116
cytacja skrócona: Larysz A. 2019
BioMap ID: 20802