Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Lasoń A.
tytuł: Familia (rodzina): Kateretidae, Nitidulidae.
tytuł książki: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.]
redaktorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawastrony: 166-168
cytacja skrócona: Lasoń A. 2001
BioMap ID: 14678