Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Lasoń A., Król P.
tytuł: Stan poznania fauny łyszczynek (Coleoptera: Kateretidae, Nitidulidae) Gór Świętokrzyskich.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 29zeszyt: 4strony: 263-272
cytacja skrócona: Lasoń A. et Bidas M. 2010
BioMap ID: 11403

pełny tekst: Pobierz