Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autorzy: Łętowski J., Gosik R., Staniec B., Czarniawski W.
tytuł: Ryjkowcowate (Curculionidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) wybranych zespołów roślinnych Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 20zeszyt: 4strony: 47-66
cytacja skrócona: Łętowski J. et al. 2001b
BioMap ID: 12522