Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1998
autorzy: Łętowski J., Pawlęga K.
tytuł: Ryjkowcowate (Curculionoidea: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) roślinnych zbiorowisk śródmiejskich Sandomierza.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 52strony: 197-218
cytacja skrócona: Łętowski J. et Pawlęga K. 1998
BioMap ID: 17013