Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2003
autorzy: Löbl I., Smetana A.
tytuł: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata, Myxophaga, Adephaga.
wydawca: Apollo Booksstron: 819
cytacja skrócona: Löbl I. et Smetana A. 2003
BioMap ID: 15250