Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2004
autorzy: Löbl I., Smetana A.
tytuł: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea.
wydawca: Apollo Booksstron: 942
cytacja skrócona: Löbl I. et Smetana A. 2004
BioMap ID: 11509