Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2008
autorzy: Löbl I., Smetana A.
tytuł: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 5. Tenebrionoidea.
wydawca: Apollo Booksstron: 670
cytacja skrócona: Löbl I. et Smetana A. 2008
BioMap ID: 15253