Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2011
autorzy: Löbl I., Smetana A.
tytuł: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 7. Curculionoidea I.
wydawca: Apollo Booksstron: 373
cytacja skrócona: Löbl I. et Smetana A. 2011
BioMap ID: 15255