Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1922
autor: Łomnicki J.L.
tytuł: Przyczynek do opisu królowej mrówki: powolnicy europ. (Sysphincta europaea For.).
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 1zeszyt: 1strony: 3-4
cytacja skrócona: Łomnicki J.L. 1922b
BioMap ID: 17511

pełny tekst: Pobierz