Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autor: Majewski T. [1]
tytuł: Distribution and ecology of Laboulbeniales in the Białowieża Forest.
czasopismo: Phytocoenosistom: 15strony: 1-144
cytacja skrócona: Majewski T. [1] 2003
BioMap ID: 10135