Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Malkiewicz A., Dobrzański X.
tytuł: Studia nad koszówkowatymi Dolnego Śląska (Lepidoptera: Psychidae). Cz. 1. Naryciini.
czasopismo: Przyroda Sudetówtom: 13strony: 125-130
cytacja skrócona: Malkiewicz A. et Dobrzański X. 2010
BioMap ID: 17063