Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2017
autorzy: Matuszczyk J., Taszakowski A.
tytuł: Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski)
czasopismo: Heteroptera Poloniae – Acta Faunisticatom: 11strony: 65-71
cytacja skrócona: Matuszczyk J. et Taszakowski A. 2017
BioMap ID: 18502