Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 2001
autor: Mazur M.
tytuł: Ryjkowce kserotermiczne Polski (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae). Studium zoogeograficzne.
seria: Monografie Fauny Polskitom: 22
cytacja skrócona: Mazur M. 2001
BioMap ID: 13567