Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autor: Mazur M.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) siedlisk kserotermicznych Polski. II. Szczepanowice koło Miechowa.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 22zeszyt: 3strony: 143-150
cytacja skrócona: Mazur M. 2003
BioMap ID: 10935

pełny tekst: Pobierz