Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autor: Mazur M.A.
tytuł: Materials to the knowledge of soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of the Stobrawski Landscape Park.
czasopismo: Nature Journal, Opole Scientific Societytom: 41strony: 107-110
cytacja skrócona: Mazur M.A. 2008a
BioMap ID: 12645