Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autorzy: Mazur M.A., Olbrycht T.
tytuł: Rozmieszczenie Acallocrates colonnellii (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce
czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystątom: 71zeszyt: 2strony: 149-152
cytacja skrócona: Mazur M.A. et Olbrycht T. 2015
BioMap ID: 18519