Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autorzy: Mazur M.A., Ślusarska E.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) wybranych zbiorowisk roślinnych Wyspy Bolko w Opolu.
czasopismo: Nature Journal, Opole Scientific Societytom: 42strony: 87-97
cytacja skrócona: Mazur M.A. et Ślusarska E. 2009
BioMap ID: 12634