Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1973
autor: Mazur S.
tytuł: Gniliki i przekraski (Histeridae et Cleridae, Coleoptera) w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 43strony: 703-715
cytacja skrócona: Mazur S. 1973b
BioMap ID: 5531