Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1973
autor: Mazur S.
tytuł: Przyczynek do znajomości fauny drapieżnych chrząszczy żyjących w żerowiskach cetyńca większego (Tomicus = Blastophagus piniperda L.).
czasopismo: Sylwantom: 117zeszyt: 7strony: 53-59
cytacja skrócona: Mazur S. 1973c
BioMap ID: 5532