Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2013
autorzy: Mazur S., Perliński S.
tytuł: Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie chrząszczy próchnowisk.
czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowietom: 2zeszyt: 35strony: 160-174
cytacja skrócona: Mazur S. et Perliński S. 2013
BioMap ID: 17250