Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2008
autorzy: Mazur S., Tracz H.
tytuł: VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie-Monitoring-Przeciwdziałanie. Rogów 15-16 listopada 2007
wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa
cytacja skrócona: Mazur S. et Tracz H. 2008a
BioMap ID: 20351