Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Młynarczyk P.
tytuł: Ordo (rząd): Plecopters -widelnice.
tytuł książki: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.]
redaktorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawastrony: 91
cytacja skrócona: Młynarczyk P. 2001
BioMap ID: 14796