Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Mokrzycki T.
tytuł: Próba waloryzacji starszych drzewostanów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną na przykładzie chrząszczy (Coleoptera) powierzchni pni.
tytuł książki: Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną.
redaktor: Szujecki A.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 267-285
cytacja skrócona: Mokrzycki T. 2001b
BioMap ID: 10139