Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1968
autor: Mroczkowski M.
tytuł: Distribution of the Dermestidae (Coleoptera) of the World with a Catalogue of all known Species.
czasopismo: Annales Zoologicitom: 26strony: 15-191
cytacja skrócona: Mroczkowski M. 1968
BioMap ID: 5814