Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1978
autor: Mroczkowski M.
tytuł: Staphylinoidea nekrofagiczne Pienin (Coleoptera).
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 22strony: 235-245
cytacja skrócona: Mroczkowski M. 1978
BioMap ID: 5818