Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2012
autor: Niedojad K.
tytuł: Chrząszcze z nadrodziny Chrysomeloidea (Coleoptera) w Sudetach Środkowych
czasopismo: Przyroda Sudetówtom: 15strony: 67-84
cytacja skrócona: Niedojad K. 2012
BioMap ID: 20094